• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

    Rozvod manželství

    Poskytuji právní služby a specializuji se mimo jiné na právní pomoc v případě rozvodu manželství, kdy jsem schopen pro Vás vykonat a zajistit vše k tomuto potřebné.

Rozvod

Drtivá většina manželství začíná velkou slávou, nádherným obřadem, výhledem společného života na věky věků. Pouze polovina manželství však trvá po celou dobu života ženy a muže. Dojde-li k narušení vzájemných vztahů, k rozvratu manželství, který není možno napravit, nabízí právní řád jediné formální řešení – rozvod. O rozvodu manželství rozhoduje soud.

V řízení o rozvodu manželství se zjišťuje, zda-li soužití manželů je trvale, hluboce a nenapravitelně rozvráceno, tedy již nelze očekávat jeho obnovení.

Samotné soudní řízení může proběhnout velmi jednoduše, a to za situace, kdy:

01

manželé podají společný návrh, či se jeden z manželů k návrhu druhého manžela připojí,

02

manželství trvá alespoň rok,

03

manželé spolu více než šest měsíců nežijí,

04

manželé se dohodli na úpravě poměrů nezletilého dítěte,

05

manželé si dohodou upravili své majetkové poměry.

V tomto případě se jedná o tzv. nesporný rozvod, v jehož rámci soud ani nezjišťuje, z jakých příčin k rozvratu manželství došlo.

Pokud výše uvedené podmínky splněny nejsou, řeší soud tzv. rozvod sporný (kdy míra spornosti je odvislá zejména od počínání samotných manželů). Zde soud zjišťuje existenci a příčiny rozvratu manželství. Manželství zároveň nemůže být rozvedeno, nebyly-li upraveny poměry nezletilých dětí (tyto tedy musí být rozhodnutím soudu svěřeny do výlučné péče jednoho z rodičů, do péče střídavé či společné a musí být stanovena vyživovací povinnost rodičů). Vypořádání majetkových vztahů není podmínkou rozvodu manželství.

V praxi pak rozvod manželství probíhá následujícím způsobem: 

Je podán návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí (příp. návrh na schválení dohody rodičů).

Současně je podáván návrh na rozvod manželství.
Tento se však k jednání dostane až po právní moci rozhodnutí o dětech.

K návrhu na rozvod může (avšak nemusí) být přiložena smlouva o vypořádání společného jmění manželů.
V tomto případě rozhodnutím soudu o rozvodu manželství vzájemné vztahy manželů fakticky končí.

Není-li dohoda o úpravě majetkových záležitostí uzavřena před rozvodem, může k tomuto dojít i po rozvodu manželství.
Nedojde-li k dohodě, je třeba se k vyřešení této záležitosti obrátit na soud.

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: 9v2334b

IČ: 19214138


vytvořil pixelhouse.cz