• Rozvod manželství

    Rozvod manželství

    Poskytuji právní služby a specializuji se mimo jiné na právní pomoc v případě rozvodu manželství
    a všech otázkách s tímto spojených, kdy jsem schopen pro Vás vykonat a zajistit vše k tomuto potřebné.

    logo

Rozvod

Drtivá většina manželství začíná velkou slávou, nádherným obřadem, výhledem společného života na věky věků. Bohužel však ne každé manželství trvá po celou dobu života ženy a muže. Dojde-li k narušení vzájemných vztahů, k rozvratu manželství, který není možno napravit, nabízí právní řád jediné formální řešení – rozvod. O rozvodu manželství rozhoduje soud.

V řízení o rozvodu manželství se zjišťuje, zda-li soužití manželů je trvale, hluboce a nenapravitelně rozvráceno, přičemž nelze očekávat jeho obnovení.

Samotné soudní řízení může proběhnout velmi jednoduše, a to za situace, kdy:

01

manželé podají společný návrh, či se jeden z manželů k návrhu druhého manžela připojí,

02

manželství trvá alespoň rok,

03

manželé spolu více než šest měsíců nežijí,

04

manželé se dohodli na úpravě poměrů nezletilého dítěte,

05

manželé si dohodou upravili své majetkové poměry.

V tomto případě se jedná o tzv. nesporný rozvod, v jehož rámci soud ani nezjišťuje, z jakých příčin k rozvratu manželství došlo.

Pokud výše uvedené podmínky splněny nejsou, řeší soud tzv. rozvod sporný (kdy míra spornosti je odvislá zejména od počínání samotných manželů). Zde soud zjišťuje existenci rozvratu manželství a i příčiny rozvratu. Manželství zároveň nemůže být rozvedeno, nebyly-li upraveny poměry nezletilých dětí (tyto tedy musí být rozhodnutím soudu svěřeny do výlučné péče jednoho z rodičů, do péče střídavé či společné a musí být stanovena vyživovací povinnost rodičů). Vypořádání majetkových vztahů není podmínkou rozvodu manželství.

V praxi pak rozvod manželství probíhá následujícím způsobem: 

Je podán návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí (příp. návrh na schválení dohody rodičů).

Současně je podáván návrh na rozvod manželství.
Tento se však na pořad jednání dostane až po právní moci rozhodnutí o dětech.

K návrhu na rozvod může (avšak nemusí) být přiložena smlouva o vypořádání společného jmění manželů.
V tomto případě rozhodnutím soudu o rozvodu manželství vzájemné vztahy manželů fakticky končí.

Není-li dohoda o úpravě majetkových záležitostí uzavřena před rozvodem, může k tomuto dojít i po rozvodu manželství.
Nedojde-li k dohodě, je třeba se k vyřešení této záležitosti obrátit na soud.

Jaké služby poskytuji?

Jsem advokátem, který pro Vás zajistí: 

přípravu návrhu na rozvod manželství,
dokumentaci k úpravě poměrů nezletilých dětí (dohodu či návrh na úpravu poměrů soudem),
smlouvu o vypořádání společného jmění manželů,
zastoupení ve všech soudních řízeních (o rozvodu manželství, o poměrech dětí, i v případném řízení o vypořádání SJM).

Cena za právní pomoc

Samozřejmostí je poskytnutí plného právního servisu, případně jen některých z nabízených úkonů. Pokud rodiče jsou schopni se na všem domluvit a advokát jejich dohodu pouze vetkne do příslušných dokumentů, cena za právní pomoc nepřesáhne částku 10 tis. Kč. Dochází-li ke sporům, je potřeba počítat s částkou vyšší, a to dle individuální domluvy klienta a advokáta.

Kde nabízenou službu poskytuji

Pokud budete potřebovat pouze sepsání dokumentace, vše je možno řešit v rámci telefonického hovoru a online prostřednictvím emailu. Setkání samozřejmě nečiní jakoukoliv potíž, můžeme se setkat v Mikulově, v Břeclavi či v Brně, v okolí těchto obcí, případně jinde dle individuální domluvy.

Kdo Vám bude pomáhat

Jmenuji se
Vojtěch Mihalík a vykonávám advokacii.

Poskytuji právní služby a specializuji se mimo jiné na právní pomoc v případě rozvodu manželství a všech otázkách s tímto spojených, kdy jsem schopen pro Vás vykonat a zajistit vše k tomuto potřebné.

Více o mně, mých kolezích a mé kanceláři se dozvíte na webové stránce www.akmihalik.cz.